post

Кредитиращата компания „Кредисимо” АД получи сертификат за присъден кредитен рейтинг от „Българската агенция за кредитен рейтинг АД” (БАКР). Агенцията присъди дългосрочен кредитен рейтинг на „Кредисимо” АД „ВВ+” (перспектива: стабилна) и краткосрочен рейтинг „B”.

В процеса на присъждането на кредитния рейтинг са използвани официално приетите от БАКР методологии за присъждане на рейтинг на финансова сила на банка и за присъждане на корпоративен кредитен рейтинг. За изработването на кредитния доклад и присъждането на кредитен рейтинг е използвана информация от оценяваното дружество, годишните одитни доклади на Делойт, Национален Статистически Институт, БНБ, база данни на БАКР, консултанти и други източници на публична информация.

Присъждането на висок рейтинг на „Кредисимо” АД от страна на международно призната рейтингова агенция, е потвърждение за стабилността и потенциала на компанията като институция и за ролята й в развитието на българския онлайн финансов пазар, се казва в съобщение до медиите.

„Кредисимо“ е първата, и за сега единствена, независима българска кредитна структура от сектора на тъй наречените „бързи кредити“ с присъден кредитен рейтинг. След като бе първата и отново – за сега единствена, измежду подобните й  небанкови финансови институции, листвана на Българската Фондова Борса – София, Кредисимо с тази стъпка продължава процеса си на утвърждаване на прозрачна, надеждна и предвидима кредитна институция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *