post

Към края на декември миналата година общият размер на депозитите в неправителствения сектор е достигнал 63,726 милиарда лева или 73% от брутния вътрешен продукт, показват данни, публикувани от Българската народна банка. Така техният размер се е покачил с 10,6% през 2015 г. спрямо 2014 г., а само през ноември размерът на депозитите във финансовата система е отбелязал повишаване от 16,5% на годишна основа.

Най-голям дял сред депозантите имат домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинствата, чиито депозити към края на миналата година възлизат на 42,586 милиарда лв (48,8% от БВП), отбелязвайки покачване от 8,5% спрямо година по-рано, съобщава econ.bg. След тях се подреждат нефинансовите предприятия, чиито влогове към края на миналата година са достигнали 18,266 милиарда лв. или 20,9% от брутния вътрешен продукт. Депозитите на финансовите предприятия отчитат спад от 3,8% през изминалата година до 2,915 милиарда лева през декември 2015 г.

Нетните вътрешни активи в икономиката са достигнали 51,651 млрд. лв. към края на декември 2015 г., покачвайки се с 2,4% спрямо същия месец на предходната година, след като през ноември нараснаха с 2% на годишна основа. Вътрешният кредит формира основната част от нетните вътрешни активи, достигайки 53,204 млрд. лв. Кредитите за неправителствения сектор са достигнали 49,805 млрд. лв. (57,1% от брутния вътрешен продукт), спадайки с 1,2% през декември. Кредитите за нефинансови институции също бележат спад на годишна основа, намалявайки с 1,7% през последния месец на миналата година до 30,474 милиарда лева (34,9% от БВП). Кредитирането на финансовите предприятия през декември е достигнало 1,191 милиарда лева, нараствайки с почти 20% на годишна основа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *