post

Започват предварителни проучвания по проекта, с който Община Велико Търново ще развива интегриран градски транспорт и цели да постигне устойчива градска мобилност.

Старопрестолният град има гарантирано финансиране от оперативна програма „Региони в растеж” в размер на 10 милиона лева. Очакването е мярката, по която ще може да се кандидатства, да бъде отворена до края на годината, съобщава kmeta.bg.

Предпроектните проучвания ще бъдат в три насоки – изграждането на паркинги, изготвянето на нова транспортна схема и осигуряване на екологични автобуси, които се движат на ток, или т.нар. електробуси. Ще бъдат анализирани също интензивността на трафика, възможностите за промяна на посоката на движение на определени улици и насочеността на пътникопотока в масовия градски транспорт. Стартиралото през миналата година оформяне на паркоместа в кварталите ще продължи с новите проекти за благоустрояването им.

Съвместно със сектор „Пътна полиция” ще бъдат определени места за поставяне на колчета против паркиране и предпазни парапети. Комисия вече анализира възможностите за въвеждането на еднопосочно движение по ул. „Димитър Буйнозов” в кв. Картала. Обсъжда се също промяна на организацията на трафика по новоизградените улици в кв. Колю Фичето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *