post

Как се проектират и строят пасивни сгради изучават учителите от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас (Строителния техникум).

Пасивната сграда е тази, в която комфортен вътрешен климат може да се поддържа без активно отопление или охлаждане. Сградата се отоплява или охлажда сама, благодарени на природните ресурси и на интелигентното строителство. Възможно е да се постигне дори положителен енергиен баланс – т.е. сградата да произвежда повече енергия, отколкото използва.

Преподавателите  учат как се проектира и строи сграда, която максимално да се възползва от възобновяемите енергийни източници, какви технологии и материали се използват при строителството и изолацията. Обучението е повече от необходимо, тъй като от 2018 г. всички обществени сгради трябва да бъдат енергийно ефективни, а от 2020 г. изискването се въвежда за всички останали съществуващи имоти. Изискванията за пасивност и пестене на енергията вече са факт и за всички сгради, които ще бъдат строени тепърва.

Обучението се провежда по проект BUILD UP SKILLS ENERPRO по програма Intelligent Energy – Europe. Партньори по проекта са Камара на строителите в България, Център за енергийна ефективност Ен Ефект, Национална агенция за професионално образование и обучение и Институт „Пасивна къща“ –Дармщат, Германия.  Домакин на обучението за Югоизточна България е Строителният техникум в Бургас. Лектори днес  са д-р арх. Здравко Генчев, д-р Драгомир Цанев, арх. Александър Генчев, инж. Александър Станков.

Проектът BUILD UP SKILLS ENERPRO има за цел да дефинира, анализира и опише необходимите технологични компетенции, свързани с най-разпространените решения за въвеждане на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници; да направи преглед на държавните образователни изисквания и инициира необходимите промени; да разработи и лицензира нови програми за обучение, включващи новите технически компетенции, да създаде капацитет за професионално обучение на преподаватели, а впоследствие те да предадат наученото и на своите ученици, чрез разработване и залагане на нови теми в учебните програми.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *