post

Продажбите на дребно в 28-те страни – членки на Европейския съюз (ЕС), в т.ч. и в България, нараснаха слабо в края на 2015 година, показват данни на Евростат.

Търговията на дребно в ЕС се повиши през декември с 0,1% на месечна база след растеж от 0,3% през ноември (възходяща ревизия от повишение с 0,2%). Повишение с цели 0,8% отчитат продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия, вероятно поради коледните и новогодишните празници, докато продажбите на нехранителни стоки и на автомобилни горива се свиха с по 0,4 процентни пункта, информира БНР.

На годишна база продажбите на дребно в ЕС нараснаха в края на 2015-а с 2,0% (спрямо декември 2014-а) след повишение с 2,7% през ноември, като продажбите на нехранителни стоки нараснаха с 2,3%, продажбите на храни, напитки и тютюневи изделия – с 1,5% и на автомобилни горива – с 0,1%.

Най-солиден ръст в търговията на дребно на месечна база е регистриран в Естония (повишение с 2,1%), Франция (с 1,3%) и Люксембург (с 1,1%), докато най-солиден спад в продажбите на дребно беше отчетен в Португалия (спад с 1,8%), Швеция (с 1,7%) и Дания (понижение с 1,4%).

Продажбите на дребно на годишна база отбелязаха най-солиден ръст в Румъния (скок с цели 14,3%), Ирландия (с 6,1%) и Естония (с 5,8%), а най-солиден спад отчитат продажбите на дребно в Португалия (понижение с 1,3%), следвана от Белгия (спад с 1,25) и Дания (с 0,3%).

Данните на Евростат за България отразяват общата тенденция в целия ЕС. Според европейската статистика продажбите на дребно в нашата страна се повишиха през декември с 0,2% на месечна база след ръст с 1,3% през ноември, отчитайки подобрение за четвърти пореден месец.

На годишна база продажбите на дребно в България нараснаха с 2,7% (спрямо декември 2014-а) след повишение с 2,0% през ноември. По този показател България се намира в т.нар. “златна среда” сред всички страни-членки на ЕС, макар и отчитайки по-добър растеж на продажбите на дребно спрямо осредненото ниво за целия регион.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *