post

Икономическият растеж в еврозоната и в целия Европейски съюз (ЕС) ще бъде малко по-слаб от предишните прогнози. Toва стана ясно от т.нар. “зимен” доклад на Европейската комисия. Прогнозите са за повишение на БВП на еврозоната с 1,7% през 2016 година – слабо повишение след растеж с 1,6% през миналата година, но под “есенната” прогноза от ноември, когато ЕК очакваше ускоряване на растежа до 1,8% през настоящата година. За следващата година Комисията запази без промяна своята прогноза за растеж на икономиката на еврозоната с 1,9 процентни пункта.

ЕК обяви подобна низходяща ревизия и на своите прогнози за икономическия растеж в целия Европейска съюз, очаквайки повишение на БВП през тази година с 1,9% (спрямо прогноза през ноември за повишение с 2,0%) и растеж от 2% през 2017 година (под предишна прогноза за растеж с 2,1%), предаде БНР.

Икономическото възстановяване е бавно както от историческа гледна точка, така и спрямо останалите силно развити икономики. Умереният икономически растеж в Европа е изправен пред засилващи се насрещни ветрове, дължащи се на по-бавния растеж на нововъзникващите пазари и по-специално на Китай, на слабата глобална търговия и на геополитическите кризи в европейските съседи, се отбелязва в новия доклад на Европейската комисия.

Според ЕК ниските петролни цени, евтините кредити и по-слабото евро ще продължават да подкрепят растежа на еврозоната, но тези фактори ще бъдат негативно компенсирани от “сериозното пренастройване” на китайската икономика и от възможността за по-високи лихвени нива в САЩ.

Едни от факторите, които продължават да вредят на икономическото доверие, особено в еврозоната, е упорито ниската инфлация въпреки усилията на ЕЦБ да повиши потребителските цени чрез серия агресивни стимулиращи мерки. В тази връзка Европейската комисия намали рязко своите прогнози за инфлацията в еврозоната през настоящата година до нейно повишение с едва 0,5% от ноемврийска прогноза за инфлация от 1,0%, като за 2017-а година очаква ускоряване на инфлацията до 1,5%, но под предишни очаквания за повишение на потребителските цени с 1,6%. По този начин инфлацията в региона ще остане под средносрочното целево ниво на ЕЦБ от малко под 2 процентни пункта.

За целия Европейския съюз ЕК очаква повишение на потребителската инфлация с 1,5% през тази и с 1,6% през следващата година.

Комисията също така отбеляза, че равнището на безработица в еврозоната ще продължи да се понижава, но с по-бавно темпо и няма да успее да се върне под 10% през прогнозирания хоризонт. За 2016-а година ЕК прогнозира понижение на безработицата в региона до 10,5% от 11,0% през миналата година и по-нататъшно понижение до 10,2% през 2017-а година.

В целия Европейския съюз средното равнище на безработицата ще се понижи през настоящата година до 9,0% (от 9,5% през 2015-а) и до 8,7% през 2017-а година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *