post

За пореден месец строителството отбелязва незнаичителен ръст, сочат данни на Националния статистически институт. През декември 2015 г. индексът на продукцията е с 0.1% над равнището от предходния месец, а на годишна база ръстът е с 0.7% .

През декември 2015 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство се увеличава с 0.6%, докато гражданското/инженерното строителство намалява с 0.5%.

На годишна база увеличението на строителната продукция през декември 2015 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя от положителния темп при гражданското/инженерното строителство, където нарастването е с 3.0%, но при сградното строителство е регистриран спад от 1.4%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *