post

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2015 г. е 661, а новопостроените жилища в тях са 2 180. Спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. сградите са с 59 по-малко, или с 8.2%, а жилищата в тях намаляват със 115, или с 5.0%, сочат данни на НСИ.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 92 сгради с 374 жилища в тях, Бургас – 71 сгради с 440 жилища, и Пловдив – 67 сгради с 294 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените апартаменти с две стаи (38.5%), следвани от тези с три стаи (33.1%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 4.2% .

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 88.2 кв. м през четвъртото тримесечие на 2014 г. на 95.3 кв. м през същото тримесечие на 2015 година.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е отчетена в областите Монтана – 157.1 кв. м, и Плевен – 153.1 кв. м, а най-малка – в областите Бургас – 71.4, и Кюстендил – 71.8 кв. метра.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *