post

Към края на януари 2016 г. Адванс Терафонд АДСИЦ притежава 231 816 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През януари са купени 336 дка земеделски земи при средна цена 835 лв/дка. През месеца няма продадени земи, става ясно от месечния бюлетин на дружеството, публикуван чрез БФБ-София.

Очакваните приходи са с 11% повече от предходната година или 7 366 362 лв., от които авансово са събрани 52.5%. За стопанската 2014-2015 г. са събрани 88.7% от дължимите вземания, a за 2013-2014 г. – 95.9%, съобщава infostock.

Адванс Терафонд АДСИЦ е сред най-търгуваните дружества на БФБ-София. На днешната борсова сесия, 15 февруари, в 14:29 часа бяха прехвърлени 3 395 акции на Адванс Терафонд АДСИЦ на обща стойност 7 153 лева, при последна цена от 2.120 лева за акция. От началото на годината акциите на компанията са се повишили с 2.42% при пазарна капитализация от 180 433 393 лева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *