post

По данни за миналата година около 61% от БВП на страната, или това са 74 млрд лева оборот, идват от дейността на микро,  малките и средни предприятия. От тях повече от 50% от всички средства са в рамките на малкия бизнес в страната. Това обяви изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) Мариета Захариева по време на Икономическия форум.

В рамките на новия програмен период 2014-2020 г. Европейския съюз залага на устойчивото и интелигентно развитие, с акцент върху младежкото предприемачество, подпомагане на микро-, малките и средните предприятия в рамките на националните икономики на страните-членки. Особено внимание се обръща и на старт-ъп инициативите, които понастоящем представляват изключително важен фактор за потенциалното развитие на новите бизнес идеи и икономиката като цяло в България, посочи Захариева. С цел подпомагане на МСП през 2015 г., към ИАНМСП беше създадена активна мрежа от специалисти, по браншово и териториално (регионално) разпределение, целящи по-доброто информационно обслужване и повишаване ефективността в процеса на подпомагане на бизнеса.

Специалистите от ИАНМСП поддържат контакти и активно участват в организирането и планирането на събития вътре в страната, съвместно с Търговско-промишлените палати, Браншовите съюзи, камари и асоциации от различните браншове, които са свързани с повишаване информираността, обучения, семинари, панаири и изложения; както и извън страната – участие в международни изложения и панаири, планирането на търговски мисии и пр.

Министерство на икономиката предостави на ИАНМСП средства в размер на 1 400 000 лв., благодарение на което Агенцията има възможност да организира и финансира през първата половина на 2016 г. 9 колективни участия на български фирми на международни изложби в чужбина и 3 колективни участия на международни изложби в страната. От тази година започваме да подпомагаме бизнеса за участието на панаири и изложения и в България, каза Мариета Захариева. Досега агенцията финансираше участието на компании само на панаири, изложения и търговски мисии в чужбина. Целта е малките и средните фирми да започнат да се представят първо на събитията у нас, където също идват чуждестранни компании. По този начин ще придобиват опит и готовност за излизане на външните пазари. Ситуацията до момента показва, че на някои панаири и изложения в чужбина са ходили компании, които нямат капацитет и готовност за износ. Първите събития в България, на които агенцията ще подпомогне участието на малки и средни предприятия са „Стройко“, „Светът на мебелите“ и Webit. Държавата от тази година поема 80% от разходите за наем на изложбена площ и изграждането на щанд, като останалите 20% са самофинансиране от фирмите. Досега покриваше на 100% от разходите.

Отделно ИАНМСП организира и няколко бизнес делегации в момента. Първата е водена от Любен Петров, заместник-министър на икономиката и придружаваща министър Ивайло Московски в Техеран, Иран от 6 до 9 март 2016 г. За участие в делегацията и бизнес форума в Техеран са регистрирани над 50 български предприятия от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, текстил, химия, козметика, фармация, селско стопанство и др.

Друга бизнес делегация, която прави агенцията е съпровождаща министър Божидар Лукарски в гр. Будапеща, Република Унгария, 16-18 март 2016 г. За участие в делегацията и бизнес форума в Будапеща са регистрирани над 10 български предприятия от следните сектори: хранително-вкусова промишленост, вино и алкохолни напитки, металообработване, мебелно производство, енергетика, туризъм и др.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *