post

Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество съвместно с организациите на жените предприемачи. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на форум за предизвикателствата пред българската икономика. По думите му в последните години се наблюдава плавно увеличаване на дела на жените предприемачи. Жените-собственици на фирми у нас са 30%, каза още министърът.

По думите му по този показател страната ни е на средно ниво в Европейския съюз, където делът на жените предприемачи също е около 30%.

Лукарски посочи, че една от мерките в „Предприемачество 2020 България” е именно изработването на Стратегия за насърчаване на женското предприемачество. Тя трябва да се разработи от Асоциациите на жените предприемачи в партньорство с Министерство на икономиката.

„В нея трябва да заложим мерки за достигане на основната цел-увеличаване на броя на жените предприемачи и укрепване на мрежите в подкрепа на женското предприемачество”, обясни Лукарски.

Целта е в документа да бъдат разписани конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за разрешаването им. Той посочи, че в изпълнение на европейската политика за насърчаване на женското предприемачество се предвижда подкрепа за идеи от жени предприемачи, стартиращи собствен бизнес у нас.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *