post

Динамиката на пазара на индустриални имоти, регистрирана през втората половина на 2015 г., се диктува от модерните складови и логистични площи. Тяхното предлагане отбелязва 3% ръст, с което общият им обем достига 802,000 кв. м. Новите проекти допринасят с 44,860 кв. м., сред които основен дял имат първата сграда на логистичен парк East Ring Logistics Park, разширението на складово-производствен комплекс Festo, логистичния център на Trisa, втора фаза на Universal Logistics Park и сграда 1 на Trade Center Europe, показва проучване на Colliers.

Строителството е мотивирано предимно от намерения за собствено ползване. През разглеждания период се е появил един модерен спекулативен проект, който е усвоен моментално. Недостигът на такъв тип предлагане довежда от една страна до появата на първите сделки „на зелено“ от 2008 г. насам, а от друга –до строителството на нови проекти за отдаване под наем. Пример за такива са ZMM Лого център 3, East Ring Logistics Park фаза 2, Sofia Ring Logistics Park в Кривина, Industrial Park Sofia East край Елин Пелин. През 2016 г. квадратурите, които се очакват на пазара, възлизат на 40,000 кв. м. – рекорден размер от седем години насам. Имайки предвид интензивното усвояване на логистични и складови площи през изминалата година, изразяващо се в  ръст от 50% спрямо 2014г., това ще се отрази благоприятно на пазара и ще допринесе за настъпването на по-голям баланс между търсене и предлагане.

През разглеждания период проблемът с липсата на подходящ продукт е бил разрешаван и със строителство по поръчка. До такива мерки са прибегнали SMC Industrial Automation и Willi Elbe Gelenkwellen в Пловдив, Arkomat в Карлово, RSN Sihn в Съединение и JYSK в Божурище (логистичен център за дистрибуция на Балканите). Главните действащи лица на пазара са представители на леката промишленост, производители на компоненти за автомобили и електрониката. През 2015 г. отвориха врати фабриката на Sensata и се разшириха производствата на Liebherr в Пловдив и Standart Profil в Стара Загора. Немската компания, занимаваща с производството на автомобилни компоненти – Kostal построи нова производствена база в Смолян.

Спедиторските фирми също ще се активизират като участници на пазара. От тяхна страна се очаква увеличено търсене на складови площи, в резултат на разрастването на електронната търговия. През 2015 г. такова развитие беше налице за куриерската фирма Speedy, която стартира строителство на собствен логистичен център, в близост до магистрала „Тракия“. Подобна стратегия предприе и хранителната верига Lidl.

Представената ситуация на пазара обуславя и нарастването на наемите на модерни логистични бази с 11%, които в някои случаи надхвърлят 5 евро на кв. м. При първокласните складови площи цените започват от 3,8 евро на кв. м. и от 2,5 при второстепенни, а при производствените – достигат и нива над 5,5 евро на кв. м.

През 2016 г. се очакват нови 40,000 кв. м. за отдаване под наем, които обаче няма да бъдат напълно достатъчни за посрещане на нуждите на търсенето и ще доведат до продължаване на тенденцията на отдаване на площи на етап „в строеж“. Нарасналите вече наемни нива ще се запазят през настоящата година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *