post

„Приоритет в работата ни е привличането на кипърски инвестиции във високотехнологични сектори като химическата и фармацевтичната промишленост и автомобилостроенето. Това са сфери, в които страната ни има конкурентни предимства.“ Това заяви заместник-министърът на икономиката Любен Петров на Бизнес форум България – Кипър, организиран от Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

Зам.-министър Петров посочи, че планът за икономическо развитие на страната ни поставя акцент върху насърчаването на производства, които създават висока добавена стойност и именно такива промотира България пред чуждестранните инвеститори. Като успешен проект за реализиране на иновационния ни потенциал и повишаване добавената стойност в българската икономика, той определи София Тех Парк. В подкрепа на бизнеса са стартирали и първите процедури по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, насочени към подобряване на производствения капацитет и внедряване на иновации в малките и средните предприятия, както и за разработване на иновации от стартиращи фирми.

За насърчаване на бизнес активността и създаване на благоприятни условия за неговото развитие, по думите на Петров, екипът на Министерство на икономиката и Национална компания „Индустриални зони“ работят все по-активно с българските общини за създаване на регионални бизнес паркове. „Провеждаме активна политика и за подобряване на връзката между образованието и бизнеса, която вярваме е основополагаща за постигането на растеж. Надявам се, че всички тези усилия ще допринесат за укрепване на сигурността, доверието и стабилността и за превръщане на България в надежден и стабилен партньор за инвестиции и бизнес“, допълни зам.-министърът.

Той посочи още, че кипърските компании могат успешно да участват в търгове, проекти, концесии, учредяване на смесени фирми за производство, трансфер на ноу-хау или авторски права. Като перспективна възможност Петров очерта и съвместното излизане на български и кипърски компании на трети пазари в областта на строителството и инфраструктурата, където има неизползван потенциал.

Министърът на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Кипър Йоргос Лакотрипис определи три сектора в кипърската икономика, в които има възможности за инвестиции. Един от тях е разкриването на находища на природен газ в източното Средиземноморие. „Има потенциал това да бъде алтернативен източник на газ не само за България, но и за Източна Европа, а страната ви би имала огромна роля при изграждането на газов коридор“, посочи Лакотрипис.

Вторият перспективен сектор е туризмът. „България трябва да бъде по-активна в промотирането на националния си туристически продукт в Кипър“, заяви министърът. По негови думи през изминалата година туристите в Кипър са се увеличили със сериозните 9%. В същото време кипърското правителство е предприело план за диверсифициране на туристическия си продукт чрез редица инфраструктурни проекти. Някои от тях включват изграждането на ексклузивен казино курорт, голф игрища, увеселителни паркове, спа и уелнес центрове и яхтени пристанища. Лакотрипис изрази увереност, че тези проекти предоставят възможности и за българските инвеститори.

Не на последно място той посочи и приоритетният за Кипър проект по изграждане на първия научно-технологичен парк в страната, за който се търси стратегически инвеститор. „Имаме нужда не само от инвеститори в изпълнението на физическата инфраструктура, но и такива, които да развият предприемаческата среда и бизнес инкубационните процеси в страната“, завърши кипърският министър.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *