post

Около 60% от БВП на България и около 75% от заетостта са в малкия и среден бизнес. Това заяви зам.-изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) Никола Стоянов при откриването на конференция „Подпомагане на малкия и среден бизнес през 2016 г.” в Бургас. Според него данните показват, че основният двигател на икономиката са малките и средните предприемачи.

„През миналата година с министъра на икономиката Божидар Лукарски идентифицирахме, че е проблем комуникацията между институциите, в лицето на министерството и малкият и среден бизнес, който е над 98% от всички компании в страната”, отбеляза Стоянов. Към агенцията е създадено звено „Комуникация с бизнеса”, чийто експерти работят по браншове с компаниите. Създадена е и регионална мрежа в шест града.

За 2016 година си поставихме цел да направим серия от събития в помощ на фирмите, каза Стоянов. Още втората половина на март или април отново в Бургас ще има втори модул, който ще бъде на друга тема. Планираме през цялата година да има такива срещи с местния бизнес, като ще се търси балансът между темите, които интересуват предприемачите, допълни той. От своя страна приветствие към участниците в конференцията отправи зам.-кметът по бюджет и финанси на Бургас Красимир Стойчев.

Партньори на конференцията са СИБАНК и „Майкрософт България”. Банката представи финансовите инструменти в подкрепа на малкия и среден бизнес по линия на програма COSME в България. Програмата за конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия (COSME) е механизъм на ЕС за финансиране на МСП с подкрепата на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), чрез който Европейската комисия и Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) осъществяват Плана за инвестиции за Европа (бел. ред. – Плана „Юнкер”).

„Майкрософт България” представи новата програма „Модерният бизнес” (www.moderenbiznes.bg), която е насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия. Програма „Модерният бизнес” дава възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *