post

Очакванията за сектора на недвижимите имоти остават положителни, сочи последния доклад на Colliers за световния инвестиционен пазар за 2016 г. Първостепенните пазари, обаче, ще продължават да привличат основния интерес. Това се потвърждава и на локално ниво, където чуждестранния инвеститорски апетит все още остава слаб. В последните години делът на българските компании се разширява все повече, като през втората половина на 2015 г. вече надвишава 50%. Това се предимно инвеститори със спекулативни и опортюнистични намерения.

Общата стойност на сключените сделки през втората половина на 2015 г. е малко над 115 млн. евро, а за цялата година – 209,6 млн. евро. Това са основно сделки с парцели – 57%, следвани от такива с търговски площи – 23%, а в оставащия обем преобладават офиси и хотели. Нивата на възвръщаемост от инвестициите в основните сегменти остават без съществени промени. За търговския и индустриалния са съответно 9% и 11%, а за офисния се очаква да достигнат 8,5%. Характерна особеност за изминалата година е, че бизнес ползвателите на имоти (напр. Praktiker, Praktis, City Clinic) демонстрират по-висока активност в сравнение с класическите инвеститори в недвижими имоти.

Главен извод от доклада на Colliers за световния инвестиционен пазар за 2016 г., в резултат на проучване сред повече от 600 инвеститори, е че над половината  от тях (52%) смятат да увеличат делът на недвижимите имоти в портфолиото си през настоящата година. От това следва, че за инвестициите в имоти на глобално ниво се очаква растеж през 2016 г. Очакванията са тези тенденции да имат ефект и върху България в посока на засилващ се интерес, продиктуван от отслабване на потенциала на основните пазари, в резултат на тяхната пренаситеност и поскъпване. Положителната нагласа за страната се допълва и от стимули като програмата за „количествено улеснение“ на Европейската централна банка, задържането на ниски лихвени проценти и възстановяването на банковото кредитиране след стрес теста на БНБ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *