post

Международната рейтингова агенция Standart and Poor’s (S&P) обяви, че запазва текущия рейтинг на Столична Община, който остава на нивото на държавата (BB+). Перспективата е „стабилна“.

Според изисквания на Европейския парламент и Европейския съвет агенцията е длъжна да обновява рейтингите на местните и централни власти на всеки 6 месеца, уточниха от Столична Община

Тъй като пълният доклад от миналата година (04.09.2015) продължава да е актуален и констатациите и прогнозите на агенцията не се нуждаят от корекция, то агенцията няма да публикува отделно подробно изследване (Research Update).

Вместо това Столична Община е включена в Списък на местните и централните власти с непроменена рейтингова обосновка.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *