post

Заместник-министърът на икономиката Любен Петров присъства на подписването на Меморандум за сътрудничество между „Национална компания индустриални зони” ЕАД и община Божурище, област София.

„Икономическа зона София — Божурище е мащабен проект, който играе важна роля за заетостта и икономическото развитие на страната. Зоната се утвърждава като атрактивна дестинация за инвестиции“, изтъкна заместник-министърът. Той подчерта, че Меморандумът е гарант за полагането на съвместни усилия на държавата и общината, за да бъде постигнат устойчив ръст на българската икономика и подобряване на жизнения стандарт на хората. Заместник-министър Петров подчерта, че стабилните икономически показатели ще създадат условия за привличане на още сериозни инвеститори в Икономическа зона София-Божурище. Устойчивото икономическо развитие ще създаде мотивация и за местния бизнес.

„Това е предпоставка за раздвижване на местната икономика и създава нови възможности за работа на хората“, посочи заместник-министър Петров. В заключение той припомни конкретните мерки, които се прилагат към всеки инвеститор, отговарящ на изискванията на Закона за насърчаване на инвестициите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *