post

Министърът на финансите Владислав Горанов и регионалният директор за България и Румъния на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) Матео Патроне подписаха Гаранционно споразумение между Република България и Банката за предоставяне на държавна гаранция за заем за Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) в размер на 300 млн. евро. Гаранционното споразумение се подписа при условие за последваща ратификация от Народното събрание на Република България.

Едновременно с това, председателят на Управителния съвет на ФГВБ Радослав Миленков и Матео Патроне подписаха Заемното споразумението между ФГВБ и ЕБВР. Заемът, предоставен за срок от 9 години при 6-годишен гратисен период, ще попълни резервите на ФГВБ и ще подпомогне оптимизирането на структурата му на финансиране. С получения финансов ресурс Фондът, който e създаден през 1999 г. и има за цел да допринася за стабилността и доверието във финансовата система на България, ще постигне по-голяма финансова независимост и устойчивост в дългосрочен план.

Европейската банка за възстановяване и развитие е един от значимите инвеститори в България. От началото на дейността си Банката е предоставила инвестиции общо в размер на 3,3 млрд. евро за финансиране на над 220 проекта в страната.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *