post

Малките фирми у нас ще могат да въведат почти безплатно ултрамодерни технологии за пестене на енергийни ресурси и повишаване на енергийната си интензивност. Това става възможно чрез нова процедура по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 (ОПИК). Тя се нарича “Енергийна ефективност за малките и средни предприятия (МСП)” и ще стартира буквално до няколко дни, обясни Албена Мерачева, експерт в Министерството на икономиката, по време на международната конференция “Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, която се провежда в София.

По новата схема ще може да кандидатства всяка малка или средна фирма у нас, която подготви проект за увеличаване на енергийната ефективност, за пестене на ресурси или комбинация от двете. Има обаче едно условие, че реализацията на проекта трябва да доведе до икономия на поне 5% от разхода на енергия или ресурс преди реализацията на проекта. За целта всяко такова предприятие ще може да получи по ОПИК от 50 хил. до 1.5 млн. лв., в зависимост от предвидените в проекта мерки. Самите суми пък ще могат да покрият разходите за между 35 и 90% от реализацията на мерките за енергийна ефективност.

“Приоритет ще се дава на проекти, които ще доведат до по-голяма икономия на енергия. Те ще получават и повече точки при кандидатстването по процедурата”, обясни Мерачева, цитирана от econ.bg.

За кандидатстването по тази схема на ОПИК всяко предприятие ще трябва да премине и през енергиен одит. Данните от него ще трябва да бъдат приложени към документите за кандидатстване. Именно на база на получените резултати от обследването ще се изчислява какъв точно ще бъде ефектът от мерките за модернизация и дали ще се постигне условието за поне 5% икономия на изразходваната преди това енергия.

По-голям приоритет ще се дава и на по-големи инсталации. Така например, дори дадено предприятие да кандидатства за мерки, които ще доведат до 10% икономия на енергия, а друго да има проект за 5%, второто ще получи повече точки, ако реалната икономия, която ще се постигне, бъде по-голяма като количество енергия, стана ясно от думите на Мерачева.

Към края на годината подобна процедура по ОПИК ще бъде обявена и за големите предприятия. Там обаче за един проект ще могат да бъдат отпуснати евросредства в размер между 500 хил. и 2.5 млн. евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *