post

Като част от мерките за справяне с бедността по света, Световната банка ще насочи почти една трета, или 28%, от средствата си за инвестиции към мерки срещу глобалното затопляне, посочиха от самата институция, цитирани от британския вестник The Guardian.

След Парижката среща за климатичните промени, ние сме длъжни да предприемем категорични действия, за да опазим планетата за бъдещите поколения. В спешен порядък пристъпваме към подпомагане на държавите в прехода към използване на възобновяеми енергийни източници, намаляване на източниците на въглеродни емисии, развитие на “зелен транспорт” и изграждане на устойчиви и природосъобразни градове за увеличаващото се население, посочи президентът на Групата на Световната банка Джим Йон Ким, цитиран от econ.bg.

Към това мнение се присъедини и директорът на Световната банка по проблемите на климата Джон Руум. “Става въпрос за основополагаща промяна за Световната банка. Вкарваме проблемите с околната среда в нашето ДНК. Климатичните промени ще допринесат за изпадането в бедност на 100 милиона души през следващите 15 години, ако не бъдат предприети мерки”, коментира Руум.

Очаква се “зелените” инвестиции на институцията да възлизат на над 16 милиарда долара годишно, като част от сферите, към които ще бъдат насочени те, включват възобнояемите енергийни мощности и проекти, свързани с подобряването на енергийната ефективност.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *