post

Кметът на Русе Пламен Стоилов подписа новата инвестиционна програма по ОП „Региони в растеж“, за изпълнение на „Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, на стойност 56 676 890,56 лв.

През следващите години, Община Русе ще работи с високи темпове за реализирането на проекти по четири приоритетни оси, които са с голяма обществена значимост и потенциал за икономическо развитие, съобщават от кметската управа.

По oтношение на първия инвестиционен приоритет, а именно „Интегриран градски транспорт“ ще бъде изграден надлез между кв. „Родина“ 3 и кв. „Чародейка“ и пешеходна зона по ул. „Чипровци”, като околните пространства ще бъдат благоустроени. Предвижда се рехабилитация и реконструкция на пешеходния подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка“, зоната за обществен отдих по крайбрежната ивица, в района на ж.п. прелеза на Речна гара до ул. „Мостова”, както и на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, съобщи Дарик.

„Градска среда“ е второто направление, по което Община Русе ще работи. И тук, като продължение на приключилите през изминалата година дейности, близо 17 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реконструкция и рехабилитация на крайбрежната зона и Русе най-после ще се обърне с лице към река Дунав. Изграждането на нова кейова стена, панорамна велосипедна алея, сцени на открито, детски площадки и площадки за фитнес на открито, както и яхтено пристанище са само част от плануваните дейности, с които градът ще се утвърди като едно по-чисто, приветливо и безопасно място за живеене. В тази приоритетна ос е включена и дългоочакваната рехабилитация на Парка на младежта, който след завършването на дейностите по облагородяване на парковите пространства ще се превърне в любимо място на русенци. Част от предвидените дейности са свързани с полагането на нова настилка по алеите, изграждането на лятна естрада и читалня на открито, алеи за джогинг, а за любителите на колоезденето – нови велосипедни трасета и байк-парк. Розариумът също ще промени изцяло облика си, а детски и фитнес площадки на открито ще продължават да се изграждат.

Миналата година Община Русе получи награда по повод високите си постижения в социалната политика. През следващия програмен период е планирано да бъдат осъществени още два социални проекта. С финансирането по ОП „Региони в растеж“ ще бъдат изградени социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе. Предвидени са и ремонтни дейности и мерки за енергийна ефективност на Комплекс за социални услуги за деца и семейства.

Четвъртият инвестиционен приоритет е „Образователна инфраструктура“. По тази ос ще бъде извършен основен ремонт в целодневните детски градини „Пинокио“ 1 и 2 и в „Русалка“ 2, като ще бъдат облагородени прилежащите дворни пространства и ще бъдат внедрени мерки за енергийна ефективност. Две от русенските училища ще бъдат изцяло ремонтирани – МГ „Баба Тонка“ и СОУ „Христо Ботев“. Ще бъдат изградени спортни площадки и озеленени прилежащите дворни пространства.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *