post

Листването на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ на Българската Фондова Борса е вече факт.

Фондът ще инвестира в големи проекти, с минимум 5 млн.евро собствен капитал и от 100 жилищни единици всеки.

В края на месец Март Комисията за Финансов Надзор взе решение за вписване на Арко Фонд за Недвижими Имоти АДСИЦ в регистъра на публичните дружества и листването му на Българската Фондова Борса. Учредител и основен акционер е естонското дружество Арко Вара АС, която присъства на българския пазар на имоти от 2006 г.

Към момента фондът разполага със записан и внесен капитал в размер на 650 хил.лв, като предстои увеличение чрез предлагане на поименни обикновени акции на български частни и институционални инвеститори в общ размер до 30 млн.лв. С набраните средства се планират инвестиции в развитието на нови модерни, предимно жилищни проекти на територията на гр. София, но и в няколко други големи български града с увеличаваща се покупателна способност и население, като Пловдив, Бургас и Варна.

Инвестициите ще се насочват в сравнително по-големи проекти, с поне 100 и повече жилищни единици всеки, изискващи поне 5 млн.евро собствен капитал. Основна цел на проектите са, както подобряване на функционалността на разпределенията, съкращаването на времето на инвестиционния цикъл, така и усъвършенстване на околната среда и подобряване вида на българските градове.

Основната идея за създаването на фонда е предоставянето на възможност на частни лица и институционални инвеститори, опериращи в страната (пенсионни, взаимни фондове), да участват в процеса на развитие на нови проекти, възползвайки се от натрупания опит и експертен потенциал на Arco Real Estate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *