post

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през първото тримесечие на 2016 г. е 543, а новопостроените жилища в тях са 2 291. Спрямо първото тримесечие на 2015 г. сградите са с 6 по-малко, или с 1.1%, докато жилищата в тях се увеличават с 882, или с 62.6%, сочат предварителни данни на Националния статистически институт

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (70.7%), следвани от жилищните кооперации (17.3%). В сравнение с първото тримесечие на 2015 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените жилищни кооперации.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Бургас – 80 сгради със 713 жилища в тях, Варна – 69 сгради с 500 жилища, и Пловдив – 55 сгради с 261 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.3%), следват тези с три стаи (29.3%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 3.4%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през първото тримесечие на 2016 г. е 192.4 хил. кв. м, или с 45.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2015 г., а жилищната площ се увеличава с 44.6% и достига 122.3 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 93.9 кв. м през първото тримесечие на 2015 г. на 84.0 кв. м през същото тримесечие на 2016 година.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *