post

Bridgestone Corporation обяви внедряването на нова*1 система за асемблиране на гуми*2, наречена EXAMATION, във водещата си фабрика в Хиконе. Създадена, за да повиши още повече качеството и производителността на технологиите за производство на гуми, модерната система съчетава патентованите информационни и комуникационни технологии на Bridgestone с изкуствен интелект. Bridgestone възнамерява да използва системата в съществуващи и нови фабрики на компанията в цял свят с цел повишаване на конкурентоспособността на производствените дейности, а и за да даде възможност на Bridgestone Group да предложи продукти с още по-високо качество на широк кръг от потребители.

Bridgestone започва да проучва и разработва производствените системи, използващи информационните, комуникационни и други иновативни технологии, в края на 90-те години с цел създаването на по-функционални гуми и подобряване на качеството. През 2002 г. компанията разработва производствената система BIRD, първата в света система за пълна автоматизация на производствените процеси – от компонентите до инспекцията на крайния продукт. Системата също така позволява извършването на мониторинг в реално време на условията в производствените обекти.

Новата система EXAMATION съчетава осъвременени версии на използваните в BIRD информационни и комуникационни технологии с нови фирмени технологии, базирани на концепциите Bridgestone Intelligent Office BIO и Bridgestone Intelligent Device BID. BIO*3 и BID*4 са нови технологии за анализ на данни, използващи цялостната експертиза на Bridgestone в една от основните технологични дейности на компанията, а именно преработката на високополимерни (каучукови) комплексни материали. Технологиите използват и фирмени алгоритми, изготвени посредством съчетаването на анализи на големи данни, събрани от производствените процеси, с техниките и опита на експертите на Bridgestone в тези процеси.

Въз основа на алгоритмите, надвишаващи предоставяните досега аналитични данни от BIO, BID въвежда уникален изкуствен интелект, които осъществява автоматичен контрол на производствените системи и позволява автоматичното управление на производствените процеси, контрол на качеството и други процедури, които до този момент зависеха от човешки умения. Системата ни позволява да сведем до минимум различните несъответствия в производствения процес, произтичащи от разликите в човешките възможности, както и да реализираме невиждани до този момент нива на прецизност в производството. Освен това данните, събрани от тази система, ще бъдат използвани в съчетание с данни за съществуващите машини за асемблиране на гуми, процесите преди и след асемблиране, както и други дейности и продукти, с цел подобряване на цялостното качество на процедурите във фабриките.

Характеристики на революционната система за асемблиране на гуми EXAMATION:

  1. Подобрено качество

Системата EXAMATION е оборудвана с изкуствен интелект, използващ сензори за измерване на параметрите на отделните гуми на базата на 480 показателя за качество. EXAMATION използва тази информация, за да контролира производствените процеси в реално време и да гарантира, че всички компоненти се съединяват при идеални условия. Системата допринася за поддържането на свръхвисоки нива на прецизност в производството, което от своя страна води до подобрение от над 15% в осигуряването на еднородност на гумите в сравнение с конвенционалния производствен процес.

  1. Висока производителност

Конвенционалният производствен процес включва наслагването на всички компоненти в един барабан. Това означава, че следващата стъпка от процеса не може да започне преди да е приключило наслагването, което от своя страна води до удължаване на производствения цикъл. Междувременно системата EXAMATION използва многобарабанен процес, в който множество барабани се използват за едновременното ускоряване на процесите по асемблирането на няколко части, което увеличава двойно производителността в сравнение с конвенционалните процедури.

  1. Автоматизирани процеси без нуждата от умения

Конвенционалните процедури са разработени с идеята, че асемблирането ще се извършва на ръка, което превръща трансферът на умения и обучението в ключови аспекти на производствения процес. Системата EXAMATION обаче позволява автоматизирането на тези процеси, както и на контрола на качеството, които до момента зависеха от ръчен труд. В резултат системата елиминира различните несъответствия при този труд с цел постигането на по-високи нива на качество и ефективност.

*1. Асемблиране: процес в производството на гуми посредством асемблирането на каучук, пояси, кордове и други компоненти.

*2. EXAMATION: Търговска марка на Bridgestone, чието име представлява комбинация от думите: Evolutional (еволюционен), revolutionary (X) (революционен), Attractive (атрактивен) и AutoMATION (автоматизация)

*3.  Bridgestone Intelligent Оffice BIO:

Нови технологии за съчетаването на експлоатационни и проектни данни с уникални технологии на Bridgestone за създаването на алгоритми, надхвърлящи границите на предишните ни познания.

*4.  Bridgestone Intelligent Device BID:

Нови технологии за автоматизираното управление на производствени системи на базата на алгоритми, постигащи т. нар. “Dan-Totsu” (водещо) ниво на производствените възможности

За фабриката в Хиконе

  1. Адрес: 211 Такамия, Хиконе, префектура Шига
  2. Представител: Казуаки Иное
  3. Въвеждане в експлоатация: март 1968 г.
  4. Служители: 1 476 (от 31 декември 2015 г.)
  5. Площ: около 656 000 m2
  6. Производство: Радиални гуми за леки и лекотоварни автомобили

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *