post

Инфраструктурата в община Ямбол ще бъде обновена по инвестиционна програма за 25,5 млн. лв., осигурени от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съобщиха от общината.

Вече е сключено споразумение с  Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което управлява програмата, по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.

Одобрената инвестиционна програма е със срок на действие до края на 2023 г. В нея са включени общо 11 основни и 12 резервни обекта от градската среда, образователна, социална и културна инфраструктура.

До края на месец юли общината ще подаде проектни предложения за 50 процента от общия бюджет на програмата. Предвиждат се ремонти на  централните паркови площи, улици, детски ясли и градини, едно училище.

На следващ етап ще бъдат изготвени и проектни предложения за основните обекти от културната инфраструктура: художествена галерия „Жорж Папазов“, Младежкия дом и Музея на бойната слава, както и за изграждане на Кризисен център.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *