post
 • Продължава настрояването на едноетажното тяло на хотел „Маринела София“ въпреки издадената заповед на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) за спиране на започналото строителство. Това е установила проведена днес трета поред проверка на строителния контрол, съобщи пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
 • Предишните две контролни инспекции от юни месец също са установили строително-монтажни работи в нарушение на заповедта.
  В съобщението се припомня, че при извършена в края на април 2016 г. проверка на строежа ДНСК е установила, че строителството се извършва без одобрени технически проекти по всички части и без да е съставен протокол за определяне на строителна линия и ниво на строежа.
  На 16 май 2016 г. от ДНСК е издадена заповед за спиране на строежа. Тя има предварително изпълнение и следва да се спазва, въпреки че се води съдебно производство по обжалването й.
  За установеното при проверките през юни 2016 г. неизпълнение на заповедта срещу нарушителите са образувани три административно-наказателни производства. За продължаващото неизпълнение на заповедта днес от ДНСК са изпратени нови покани за образуване на поредни административно-наказателни производства срещу нарушителите.
  От ДНСК е отменена и заповед за допълване на разрешението за строеж, издадена на 4 май 2016 г. от главния архитект на район „Лозенец“. Както разрешението за строеж, така и заповедта за допълването му, са издадени от некомпетентен орган, се казва в съобщението.
  Строежът е втора категория, а няма предоставени правомощия от главния архитект на Столична община на главните архитекти на районите да издават строителни книжа за строежите от първа, втора и трета категория. Отмяната на заповедта за допълване на разрешението за строеж е влязла в сила.
  Тъй като разрешението за строеж е нищожно, но е влязло в сила и не може да бъде отменено служебно от ДНСК, е подаден сигнал до Прокуратурата за протестирането му пред началника на РДНСК Югозападен район, който може да отмени разрешението за строеж по протест на прокурора.
  Разрешението за строеж е протестирано от Прокуратурата пред Административен съд – София град. На 13 юли 2016 г. по делото е постановено определение за изпращане на протеста по компетентност до началника на РДНСК Югозападен район. Определението е обжалвано от собственика на строежа и не е влязло в сила. Поради това протестът все още не е изпратен в РДНСК, се допълва в информацията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *