post

Въпреки постоянните икономически кризи кредити са се ползвали в миналото, днес се ползват и със сигурност ще бъдат част от нашето бъдеще. В икономическите среди с “кредити” се обозначават тези икономически отношения, които възникват при предоставяне на стойност от едни лица, банки или държави на други за временно ползване със срок за връщане.

Тези финансови инструменти вече наложиха ново темпо на пазара в България, откривайки възможности за много хора, които по една или друга причина са с ограничен достъп до парични средства.

Банковият кредит е една от основните видове сделки, извършвани от една банка. Той представлява договор, по силата на който банката отпуска на заемателя парична сума за определена цел и при уговорени условия и срок, а заемателя – да ползва сумата, съобразно условията и да я върне преди изтичане на срока, като едно от условията по договора е начисляването на лихва.

Кредит може да се отпусне и от небанкова институция. Това са финансови институции, които извършват част от дейностите, извършвани от банките, а именно: платежни сделки, кредити, лизинг, гаранционни сделки, парично прокерство и други.

Да имате добра финансова култура вече не е необходимо условие, за да не се чувствате ощетени от финансова сделка с институция. Кредити са удобно решение при всякакъв вид финансови затруднения.

Smile Credit е финансова институция, която предлага кредитни услуги онлайн. Целта й е да подпомогне финансово хора, временно попаднали в финансово затруднение. Регистрирана е в БНБ, което дава възможност да се предоставят кредити по нов иновативен начин. Целта й е да подпомогне финансово хора, временно попаднали в финансово затруднение. Пълната информация за вашите лични данни се съхранява съобразно всички изисквания на закона. Дискретността при вземане на кредит и възможността това да се случи изключително олекотено и навсякъде, без да е нужно да се редите пред гишета и да ходите в далечни офиси, е друг основен приоритет за Smile Credit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *