post

Община Бургас ще изгради 240 подземни контейнери, разположени на около 70 места в града в следващите 5 години. Във всяка точка ще има контейнер за отделно събиране на метали и пластмаса, на хартия и картон, на биоразградими отпадъци и на смесени отпадъци.

Това съобщи Павлин Михов, директор на дирекция “Околна среда” в община Бургас пред агенция “Фокус”. Стойността на проекта за разширяване на системата от подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци възлиза на около 3,6 млн. лв.

Поставянето на контейнери под земята е свързан с проучване на земната инфраструктура, строителна работа за поставянето на бетонните кутии, в които ще бъдат контейнерите и едва след това се извършва доставката на съдове и монтажът им под земята.

Идеята е така да бъдат заместени голям брой еднокубикови съдове. Надземните контейнери заемат много място, създават проблеми при уличното движение, паркирането на автомобилите, при движението на гражданите. Не изглеждат особено добре, имат и неприятна миризма, особено лятно време.

Опитът с пилотните 4 точки в Бургас, изградени преди една година показал, че си струва и общината решава да променим начина на сметосъбиране генерално в териториите, в които извършва конструкция на тротоари и улици, които и без това се налага да бъдат тотално реконструирани, казва Михов.

Предвидено е това да стане през следващите 5 години, в района на квартал “Възраждане” и на местата, на които се предвижда реконструкция на улици и тротоари и междублокови пространства.

Новите подземни контейнери ще бъдат оборудвани с интелигентни решения, като датчик за следене обема на запълване на контейнерите. При определено запълване това устройство изпраща сигнал до обслужващата фирма и става ясно, че този контейнер трябва да бъде изпразнен.

Съдовете ще бъдат снабдени и с температурен датчик, който в случай на пожар също изпраща сигнал. Контейнерите ще бъдат с електронен идентификатор, т.е. обслужващата фирма няма да може да мине и да подмине даден съд, защото това ще бъде отчетено. Всяко вдигане на съда и разтоварване ще бъде отчитано. И ще стане ясно на контролните органи дали съответните съдове са били обслужени определен брой пъти, колкото е зададено по договор.

Предвижда се на особено възловите места, на които има по-голямо натоварване с отпадъци, да бъдат поставени камери, за да се следи дали контейнерите се ползват по предназначение и въобще начина на ползване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *