post

Изграждането на нова автогара и хипермаркет започва в Свиленград. Инвеститор е българска фирма, която след проведения конкурс заплати на общината 635 000 лева за закупуването на два общински терена в района на кв. „Простор”, до МБАЛ – Свиленград. В имотите тя се задължава да реализира  инвестиции в размер на  2 400 000 лева, съобщи Дарик.

В срок от 18 месеца инвеститорът трябва да изгради за своя сметка два обекта с обществена значимост – хипермаркет с минимална застроена площ от 2 000 кв. метра и автогара с минимална застроена площ от 150 кв. метра с прилежаща обслужваща площ не по-малко от 3 000 кв. метра. Към обектите ще бъдат обособени подход откъм пътя, паркинг със 160 паркоместа, стоянка за таксиметрови автомобили и озеленена площ.

Хипермаркетът ще е за всички видове хранителни стоки, парфюмерия  и артикули за бита. Автогарата ще бъде изградена и въведена в експлоатация съобразно законовите норми за обществен превоз на пътници и товари в България. Допълнително изискване към инвеститора е за срок от 25 години да не се променя предназначението на обектите, както и ежемесечен ангажимент за почистване двора на болницата.

Строителството на новите придобивки за града стартира от средата на септември, информират от община Свиленград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *