post

Първокласните локации в Лондон продължават да привличат международните марки, въпреки по-високите наемни разходи в сравнение с други градове в Европа.
Последният доклад на Colliers, озаглавен “Реалната цена на търговските локации“, разглеждаразликите в наемните разходизатърговски локациив няколко ключови европейски пазари. Проучването сочи, че собствениците на марки предпочитат площи, които ще им гарантират по-добри бъдещи печалби, дори това да е за сметка на по-значителни разходи. Правилото важи в най-голяма степен за градове като Лондон, Париж и Милано, чиито търговски профил предполага висок трафикот клиенти и съответно мотивира търговците да поемат тежестта нависоките данъци срещу очаквания за по-големи печалби.
Пол Собър, Мениджър търговски площи, Colliers EMEA, обяснява: „Ясно е, че търговците съотнасят наемнитеразходи към сумите, които очакват клиентите да похарчат на конкретния пазар, за да могат да преценят къде ще има най-голям смисъл да открият магазина си. По този начин, въпреки високите разходи, които предполага поддържането на локация в Лондон, обявен за най-посещавания град в света през 2015 г., с генерирани годишни приходи от чуждестранни туристи в размер на над 20 млрд. щатски долара, той остава топ дестинация за международните марки, поради потенциалаза големи печалби.
„При сравнението на конкурентни локации, имотните консултанти обикновено разглеждат само размера на наема, докато търговците изчисляват общите си наемни разходи– т.е реалния общ годишен разход занаетия обект. Те, обаче, отчитат и обратната страна на тези разходи – сумите, които потребителите са готови да похарчат, т.е решенията им се определят от съотношението „печалба-разходи“. Много търговци считат, че присъствието на определен ключов пазар само по себе си има добавена стойност и допринася за по-успешното позициониране на бранда и по-добрата му разпознаваемост. Докато обаче подобен подход е практика приводещитемодни марки,то за останалите търговци високите наемниразходи могат да бъдат сериозно предизвикателство“. „Това важи особено за българския пазар, където много малко търговци са склонни да инвестират в имиджови локации с неоправдано високи наемни разходи“, казва Боряна Пенева, Мениджър търговски площи, Colliers България.
Докладът на Colliers показва, че наемнитеразходи варират и в зависимост от местните данъци и такси , които във всяка държава са различни. В Русия например, допълнителните данъци, които трябва да се предвидят сав размер на 18%, докато в Унгария същите са 27%.
В зависимост от пазара, допълнителните наемни разходи могат да включват такси за поддръжка, маркетинг, ДДС, данък сгради, други местни такси, застраховки, нотариални такси, депозити или банкови гаранции и т.нар. „входна такса“ – практика на някои пазари търговецът да заплаща значителна сума на наемодателя, за да получи магазин, зает от друг наемател.
Пол Собър от Colliers добавя: „На някои пазари делът на тези допълни разходи като част отобщиянаеменразход на един магазин, е поразителен. Това означава, че търговците следва внимателнода преценятвсичкифактори,преди да вземат решение за влизане на нов пазар. В допълнение, трябва предварително да се отчетат и инвестициите в труд (човешки капитал), които са съществено перо от оперативния разход на един търговски обект,както испецификата на наемния договор и неговите условия, които могат значително давариратна различните пазари.
„Където и да се намират, търговците се ръководят от изчисленията си за очаквана печалба. Би било интересно да се види до къде биха стигнали наемните нива в градовете с високи разходи, ако бяха освободени от тежестта на местнитеразходии такси“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *