post

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откри помпено-хидрофорна станция на ВиК в един от най-големите жилищни комплекси в Добрич „Балик“. Новото съоръжение е част от плана на дружеството за управление на водните потоци и балансиране на налягането във водопроводите.

„Помпено-хидрофорната станция обслужва 36 жилищни блока с около 3000 обитатели, които вече оценяват подобреното качество на ВиК-услугата”, каза министър Василева. По думите й във ВиК са започнали  зониране във водоснабдяването на Добрич, а това е добра база за обновяване на целия воден цикъл в областния град.

„Проектът ще бъде реализиран с 85 млн. лв. – безвъзмездното финансиране по Оперативна програма „Околна среда“. Предстои да бъдат открити още шест помпено-хидрофорни станции, а до края на годината Добрич ще стане първият град в страната, изцяло зониран във водоснабдяването”, съобщи министър Василева.

Вече са изградени 12 зони в общината, а до няколко месеца ще станат 22. Със зонирането ще бъдат намалени загубите, а когато възникне авария, по-малко потребители ще остават без вода.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *