post

„През 2015 г. машиностроителният сектор е произвел 5% от обема на индустриалното производство в страната и е създал около 7.6% от добавената стойност в индустрията.“ 
Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски, който откри дискусия на тема „Машиностроене“, която е първа от поредицата срещи на националната кампанията “Новата BG икономика” на в. “24 часа” и списание BG/Иноватор.

Министър Лукарски изтъкна, че развитието на машиностроителния сектор е от голяма важност за българската икономика по отношение повишаването на добавената стойност, подобряване на външнотърговския баланс и на заетостта.

Лукарски посочи, че Индексът на промишленото производство и този на оборота в бранша през 2015 г. са се повишили съответно с 0.8% и 4%. “Произведената продукция от предприятията е на обща стойност 2.47 млрд. лв., а оборотът на външните пазари на производството на машини възлиза на 1.83 млрд. лв. и постига увеличение с 3%.”, каза още той. По думите му на вътрешния пазар секторът е реализирал продукция за 841 млн. лв., като увеличението е 4%.

Министърът на икономиката обяви, че за последните 7 години машиностроенето отбелязва и значително увеличение на експорта. “За периода 2008-2015 г. износът на машини от България нарасна с цели 64%, като само за 2015 г. износът на продукция в сектора е нараснал с 4.1% и заема 7% от общия експорт на страната, допълни той. Лукарски бе категоричен, че съживяването на производството в сектора се е отразило и върху динамиката на вноса, който през 2015 г. е нараснал с 6%, като делът на вноса на машини възлиза на 9.3% от общия внос в страната.

По думите му от миналата година е факт и Иновационната стратегия за интелигентна специализация, която е определила секторите с най-голям потенциал за развитие на иновациите в България, сред които е и машиностроителния сектор. Според министъра иновациите, образованието и научните изследвания имат огромен потенциал да бъдат полезни на индустрията и да бъдат движеща сила за нейното развитие. Той призова бизнеса да бъде по-активен в тази посока и да влага повече средства в развойна дейност.

Министър Лукарски открои автомобилното производство като особено динамично развиващ се сектор от машиностроенето, като изтъкна, че привлича значителни чуждестранни инвестиции в България, разполага с голям потенциал за развитие на експорта, заетостта и регионалната икономическа активност. „Показателно е, че само за периода януари 2004 г. – октомври 2016 г. по ЗНИ са сертифицирани дванадесет проекта в автомобилостроенето с общ размер на инвестициите от 654.8 млн. лв. и предвиждащи разкриване на над 7130 нови работни места“, заяви той.

Икономическият министър отбеляза и много добрата референция за условията за инвестиции в България и отреденото ни трето място в световен мащаб за най-добра дестинация за инвестиции в производството на консултантската компания Cushman&Wakefield (Manufacturing Index 2015), като в топ 10 България изпреварва Литва (5 място) и Естония (6 място).

Друг отрасъл, който отбелязва значителен ръст на продукцията и износа е отбранителната индустрия, отбеляза министър Лукарски. Той посочи, че Министерството на икономиката се стреми да поддържа постоянен диалог и партньорство с дружествата от сектора, оценявайки значението й за сигурността и отбраната и за икономиката на страната ни“.

Министър Лукарски информира, че през последните две години реализираният износ и производство на продукти, свързани с отбраната от български дружества отбелязват ръст от над 60%. Основни фактори за тези резултати са по-активната и гъвкава маркетингова политика на дружествата и разширяването на кръга на потенциалните купувачи, активизиране на сътрудничеството с традиционните партньори, доказаното качеството на произвежданата продукция и разработването и производството на нови и конкурентноспособни продукти.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *