post

Министър-председателят Бойко Борисов и министърът на околната среда и водите Ивелина Василева откриха втората фаза на интегрирания воден цикъл на Шумен. С доизграждането на ПСОВ – Шумен е осигурено пълното пречистване на отпадъчните води на града.

„Горда съм, че откриваме 51-ата пречиствателна станция за отпадъчни води, изградена по ОП „Околна среда“. Това е първият обект, приключил с финансиране от новия програмен период“, каза министър Василева по време на церемонията. „Това е един от осемте фазирани проекта.  Общата му стойност е 62 млн. лв. Ако не бяхме осигурили 13 млн. лв., община Шумен трябваше или да ги даде от собствения си бюджет, или да върне вече усвоените 49 млн. лв.“, обясни министърът. И благодари на община Шумен, че е успяла да приключи проекта. „Слагаме финал на мащабна инвестиция за повишаване качеството на живота на 100 000 жители, които ще ползват услугите на новото съоръжение“, посочи министър Василева.

Премиерът също отбеляза, че ако правителството не беше оказало помощ, Шумен трябваше да извади 49 млн. лв. и да ги върне. Бойко Борисов добави, че това е инвестиция в здравето на хората.

„Когато отидох миналата година при премиера и при министър Василева и им казах, че ако не довършим проекта, трябва да върнем 49 млн. лв., те ни подкрепиха. Това е скъп проект, който общината не може сама да си позволи. Благодаря ви“, каза кметът на Шумен Любомир Христов.

Първият обект по втората фаза от интегрирания воден цикъл на Шумен е „Изграждане на биологично стъпало с отстраняване на азот и фосфор за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – град Шумен“. Биологичното пречистване на водата се извършва в система от басейни, в които се снижава въглеродната, азотната и фосфорна замърсеност. Предстои да бъде пуснат в действие и метантанк, в който ще се оползотворяват утайките. При тяхното разграждане ще се получава газ метан, който ще се използва за получаване на енергия за нуждите на пречиствателната станция. Обектът включва и строителство на административно-лабораторна сграда, озеленяване и съпътстваща инфраструктура.

„Изграждане на компресорна помпена станция – КПС “Дивдядово“ с напорен колектор“ е вторият обект. Съоръжението е от голямо значение за цялостната екологична обстановка в района. Квартал „Дивдядово“, в който живеят 4598 души, е изцяло обхванат от канализация. Досега отпадъчните водите се изливаха в близкия яз. „Соари“. Чрез изграждане на компресорната помпена станция и 4-километров напорен колектор водите ще се отвеждат към ПСОВ и ще се пречистват.

При първата фаза на проекта беше започнато изграждане на пречиствателната станция и беше положена 41 км нова ВиК мрежа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *