post

В Карнобат се готви строежът на най-модерния завод за компостиране на Балканския полуостров. Инвеститорът Агрошанс Комерс ЕООД е обявил пред община Карнобат и РИОСВ Бургас, намерението си за изграждане на съоръжение с най-съвременната технология в световен мащаб. Вложението ще бъде в размер на 10 милиона лева, инвестицията ще бъде осигурена от инвеститора. Ще има и европейско съфинансиране поради иновативния характер на съоръжението.
Заводът ще работи с най-модерната американска технология за бързо компостиране, при което времето нужно за превръщането на отпадъците в компост се намалява от 3 месеца на 3 денонощия, като се избягва всякаква миризма и негативно влияние върху околната среда. Това ще позволява и оползотворяване на 100% от подадената суровина.
В Европа единственият подобен завод е в Манчестър, Англия. Той е разположен в жилищна зона, което е доказателство за абсолютно безвредния метод на работа.
Компостът от своя страна е най-добрият почвен подобрител, който не само може да бъде ползван за наторяване на земеделски площи, но и подобрява почвената структура и увеличава многократно хумусното съдържание на земята. В близко бъдеще районът на Карнобат ще може да се похвали с една от най-добрите почви в България. Очаква се заводът да осигури работа на 40 души и да работи 365 дни в годината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *