post

Изграждането на магистрала Русе – Велико Търново е приоритет на АПИ. Това стана ясно по време на заседание на Областния съвет за развитие на област Русе, съобщи областната администрация. Вече е сключен договор за изработване на проект в идейна фаза, като за неговото завършване се очаква оценка за въздействието върху околната среда, която ще бъде готова през март 2017 г. Проектът е внесен за оценка в УО на ОПТТИ, след което, при положителна резолюция, ще бъде финансиран с близо 600 млн.лв. По отношение републиканската пътна инфраструктура на територията на област Русе, той съобщи, че 129 км от нея е в добро, 144 – в средно и 223 – в лошо състояние. Изпълнените дейности през 2016 г. до сега възлизат на близо 1,6 млн.лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *