post

Към 30 септември 2016 г. Българска банка за възстановяване и развитие (ББР) е предоставила 27 кредита на големи предприятия в размер на 253,1 млн. лв., което е над 17% от общото финансиране на институцията . Над 5 600 са кредитите за микро, малки и средни фирми, като общият размер на заемите възлиза на повече от 1 млрд. лв. или 71,1% от общия обем раздадени кредити от ББР.
Това става ясно от писмен отговор на министъра на финансите в оставка Владислав Горанов на въпрос на депутатите Методи Андреев (ГЕРБ) и Петър Славов и Мартин Димитров (Реформаторски блок), публикуван на сайта на Народното събрание (НС), съобщава investor.bg.
Според народните представители през последните месеци има информация, че ББР осигурява финансиране на големи компании за десетки милиони левове или рефинансира техни съществуващи задължения към други банки, включително и на предприятия в тежко финансово положение и дори на прага на несъстоятелност.
„Съгласно чл. 3 от устава на ББР държавното участие на банката е не по-малко от 51 на сто, т.е. държавата има контрол върху управленските решения на институцията и следва да контролира изпълнението на целите ѝ – а именно финансиране на малкия и средния бизнес съгласно чл 4 от ЗББР“, посочва се във въпроса на депутатите.
От справката, която Горанов представя, става ясно, че до 30 септември ББР е отпуснала 1 412 кредита на сдружения на обща стойност 166,1 млн. лв., което представлява 11,2% от общия обем на финансирането за юридически лица,
На консолидирана база кредитната институция е подпомогнала и предоставила, директно и индиректно, финансиране за бизнеса както следва:
– кредити до 1 млн. лв. – 6 899 кредита на обща стойност 789,1 млн. лв. (53,2% от общия обем на кредитиране)
– кредити от 1 млн. до 5 млн. лв. – 101 броя кредита за 219 млн. лв. (14,8% от общия обем на кредитиране)
– кредити над 5 млн. лв. – 40 кредита за 475 млн. лв. (32% от общия обем на кредитиране)
През 2016 г. ББР е рефинансирала една експозиция към други банки в общ обем от 5,8 млн. лв. Търговски банки, опериращи в страната, пък са рефинансирали 16 експозиции, отпуснати на предприятия от ББР, на обща стойност 42,3 млн. лв, пише в отговора на Горанов.
Според финансовия министър през 2016 г. институцията е била подложена на 3 мащабни проверки от компетентни органи (одит, преглед на качеството на активите и надзорна проверка на място от БНБ) и не са установени нередности.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *