post

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. са 404.0 хил. или с 20.4% над регистрираните през октомври 2015 година.

Увеличение на пътуванията на български граждани в сравнение със същия месец на предходната година е отчетено към Италия – с 51.3%, Обединеното кралство – с 50.1%, бившата югославска република Македония – с 37.4%, Сърбия – с 32.6%, Германия – с 32.3%, Австрия – с 24.0%, Франция – с 15.7%, Румъния – с 10.5%, Турция – с 9.6%, Гърция – с 5.3%, и други.

Същевременно намаляват пътуванията към САЩ – с 12.1%, Унгария – със 7.5%, Израел – с 6.4%, и други, съобщиха от НСИ.

Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина през октомври 2016 г. формират пътуванията с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) – 48.7%, следвани от пътуванията със служебна цел – 26.7%, и пътуванията с цел почивка и екскурзия – 24.6%.

В сравнение с октомври 2015 г. e регистрирано увеличение при пътуванията с други цели – с 35.3%, и със служебна цел – с 20.8%, докато тези с цел почивка и екскурзия намаляват с 1.3%. През октомври 2016 г. с други цели са били 68.4% от пътуванията към Турция.

Пътуванията със служебна цел към Нидерландия са 50.0%, а тези към Италия и Испания с цел почивка и екскурзия са съответно 50.7 и 41.1% от всички реализирани пътувания на български граждани към тези страни. През октомври 2016 г. посещенията на чужденци в България са 678.6 хил. или със 17.6% повече в сравнение с октомври 2015 година. Регистрирано е увеличение при всички наблюдавани цели: със служебна цел – с 22.9%, с цел почивка и екскурзия – с 18.7%, и с други цели – с 14.9%. От общия брой чужденци, посетили България през октомври 2016 г., делът на гражданите от Европейския съюз е 57.1%, или с 25.0% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Увеличават се посещенията на граждани от почти всички наблюдавани страни: от Полша – с 55.4%, Румъния – с 29.2%, Германия – с 26.1%, Обединеното кралство – с 24.2%, Белгия – с 20.6%, Франция – с 20.2%, Гърция – с 18.5%, Чешката република – със 17.6%, Австрия – с 14.1%, Италия – с 10.2%, и други.

Увеличават се и посещенията на граждани от групата „Други европейски страни” – с 6.9%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Украйна – с 15.0%. През октомври 2016 г. преобладава делът на посещенията с други цели (вкл. гостувания и транзитни преминавания) – 46.8%, следвани от посещенията с цел почивка и екскурзия – 35.7%, и със служебна цел – 17.5%.

Посещенията с цел почивка и екскурзия формират 89.7% от всички посещения на граждани от Израел и 86.3% – от бившата югославска република Македония. Служебните пътувания са 58.6% от всички посещения на граждани от Полша и 55.5% – от Италия, а с други цели са 76.4% от посещенията на граждани от Румъния и 59.3% – от Гърция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *