post

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ), Райфайзенбанк (България) ЕАД и Райфайзен Лизинг България ЕООД подписаха две споразумения в България по програма COSME на Европейската комисия. Програмата е част от подкрепата, осигурена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който стои в основата на Инвестиционния план за Европа.
Благодарение на финансовата подкрепа на Европейската комисия, ЕИФ осигурява директна гаранционна линия, с която Райфайзенбанк (България) ще предостави кредити в размер на 100 млн. евро. По силата на второто споразумение, Райфайзен Лизинг България ще предостави лизингово финансиране на малки и средни предприятия (МСП) в размер на 50 млн. евро. По този начин, посредством Инвестиционния план за Европа над 2600 малки и средни компании в България ще получат достъп до финансиране в общ размер на 150 млн. евро.
Заместник-председателят на Европейската комисия и комисар по работни места, растеж, инвестиции и конкурентоспособност Юрки Катайнен, заяви: “Днешните споразумения носят добри новини за българските МСП и демонстрират решимостта на Европейската комисия да подкрепи предприятията в цяла Европа посредством Инвестиционния план за Европа. Със значителната сума от 150 млн. евро e възможна пряка подкрепа за малките компании, които имат нужда от финансиране, като така ще стимулираме растежа и създаването на нови работни места в страната. Насърчавам МСП в България да се възползват от тази възможност.”
По повод подписването на споразуменията, главният изпълнителен директор на ЕИФ Пиер Луиджи Джилиберт каза: “Изключително съм доволен от продължителното и ползотворно сътрудничество между ЕИФ и Райфайзенбанк (България), един от най-дългогодишните ни партньори. Двете споразумения ще осигурят изгодни условия за финансиране за българските МСП, които досега не са имали достъп до финансиране, като например по-ниски обезпечения“,
Оливър Рьогл, Председател на Управителния съвет на Райфайзенбанк (България), коментира: “Стъпвайки на значителния си опит в подкрепа на местния бизнес, ще предложим нови възможности за развитие на малките и средни предприятия, благодарение на партньорството ни с ЕИФ. Преди програма COSME имаме подписани споразумения с ЕИФ за финансиране в размер на близо 290 милиона евро, в това число и по гаранционната схема за малки и средни предприятия “ИновФин” и оперативна програма “Инициатива за малки и средни предприятия”.
Програма COSME осигурява на малките и средни компании подобрен достъп до инвестиционно, оборотно и лизингово финансиране при по-ниски нива на обезпечение. Максималният размер на кредитите е 1.5 млн. евро, а срокът – до 10 години за инвестиционни и до 5 години за оборотни кредити.
Двете транзакции в България потвърждават сериозните намерения на Европейската комисия да изпълни част от основните си цели: създаване на работни места, повишаване на растежа и инвестициите в Европа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *