post

Българската агенция за инвестиции е сертифицирала проекти за близо 300 млн. лв., които ще разкрият повече от 4000 работни места. Сравнение на агенцията за миналата година показва, че проектите са били два пъти по-малко, съобщи изпълнителният директор Стамен Янев,според който:

Вече е традиция интересът към производството у нас на части за големите автомобилни концерни. През последните пет години повече от сто големи компании са установили у нас производство на компонети за почти всички автомобилни арки.

Прогнозата за следващата година е още по-добра, 20 проекта за повече от 400 милиона лева и шест хиляди работни места. Ще се запази и интереса към седемте приоритетни сектора – компютърна и комуникационна техника, електрически съоръжения, машини и оборудване, текстил и облекло, химически продукти и храни. Повече инвестиции в автосектора привлича Южна България, но се наблюдава и засилен интерес към районите с завишена безработица в Северозападна България, твърдят от агенцията. Скоро и в този регион се очаква стратегически инвеститор, който да подобри социалната среда.

Според проучване на агенцията за инвестиции, инвеститорите имат позитивна нагласа за икономическата перспектива пред България. Това се дължи преди всичко на по евтината работна ръка, ниските данъци и приемливата цена на тока.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *