post

“Фонд мениджър на финансови инструменти”, популярен като Фонд на фондовете, започва пазарни консултации, обяви финансовият министър Владислав Горанов, съобщи КРОСС.

Целта е да се подготвят условията за избор на финансови посредници, които ще участват в менажиране на средства по фонда за технологичен трансфер и иновации. Той е съфинансиран със средства по ОП „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020. Консултациите за ефективно управление ще бъдат с инвестиционни посредници, фонд мениджъри, инвеститори, управляващи органи и др. Стартът на консултациите се дава 4 месеца след като фондът на фондовете подписа споразумение с управляващия орган на програмата за дялови инвестиции за 150 млн.евро. От тях бюджетът за технологичен трансфер и иновации е 30 млн. евро. Към него обаче е предвидено привличане и на частно съфинансиране в размер от 10 до 30%. Така ресурсът по финансовите инструменти с европари за иновации ще е 33,3 млн. евро. Средствата ще се насочват главно към информационни технологии, фармация, биотехнологии, мехатроника, нано- и чисти технологии, креативни индустрии, уточниха от финансите. Фондът за технологичен трансфер е нов инструмент за България, но и за Европа. Затова идеята е с пазарни консултации да инструментът да се оптимизира, като бъде съобразен с пазарната ситуация и изискванията на инвеститорите, които търсят достъп до финансиране.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *