post

Парламентът одобри решение, с което се продължава Националната програма за саниране. Проектът предвижда увеличаване на финансирането на програмата с още един милиард лева.

Така бюджетът за саниране на сгради става два милиарда лева. Причината за увеличението е големият брой желаещи да направят жилищата си енергийно ефективни.

 Програмата засяга над 2000 сгради. От тях за половината вече е започнала процедурата по изпълнение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *