post

Швейцарците продължават да държат челната позиция по размер на инвестициите в недвижими имоти у нас, показват предварителни данни на Българската народна банка (БНБ). От януари до ноември 2016 г. те са закупили къщи и апартаменти на стойност 22,7 млн. евро.

На второ място се нарежда Русия, която до средата на миналата година бе първа по инвестиции, с вложени 6,7 млн. евро. Гражданите на Норвегия пък са инвестирали 6,1 млн. евро.

Общия размер на постъпленията от инвестиции на чужденци в имоти в България през миналата година са били 53,7 млн. евро, при 50,9 млн. евро за 2015 г.

Според БНБ, преките инвестиции в страната от януари до ноември на 2016 г. са възлизали на 953 млн. евро, като са по-ниски с 826 млн. евро в сравнение със същия период на 2015 г., когато са били 1,780 млрд. лв. През ноември 2016 г. те са нараснали с 12.4 млн. евро, при увеличение с 32.2 млн. евро за ноември 2015 г. Най-големите нетни преки инвестиции в страната са дошли от Холандия, Германия и Люксембург.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *