post

Парк “Митрополит Методий Кусев” (Аязмото) ще бъде изцяло обновен по проект, финансиран от Оперативна програма “Региони в растеж”. Проектант е ДЗЗД “Ландшафт Архитектура Дизайн Стара Загора”, представлявано от ланд. арх. Корнелия Маторова, която на пресконференция в Община Стара Загора днес представи основните дейности, предвидени по проекта.

Те включват ремонт на настилките и кътовете, почистване на опасни и изсъхнали дървета, възстановяване на изчезнали видове, прочистване на храсти, изграждане на осветление, възстановяване на съществуващите фонтани по каменната алея и др. Извън обхвата на проекта остават Летният театър, ресторантът на върха, зоопаркът, военния терен и вододайната зона. Детските съоръжения ще бъдат обновени и изпълнени с материали, които съответстват на околната среда. Алековият кът също ще бъде ремонтиран, като сухата зидария ще бъде обновена и укрепена, съобщи арх. Иван Киряков от авторския колектив, който включва повече от 20 специалисти: ландшафтни архитекти, архитекти, геодезисти, инженери, ВиК, ел. и др.

В момента се подготвя процедурата за обществена поръчка за избор на изпълнител. Общата площ на парка е 3200 декара, от които 60 хектара притежават статут на паметник на градинското и парково изкуство с категория “национално значение”. С цел да не се реализират в бъдеще строителни проекти там е възложено създаване на Проект за устройствен план, съобщи гл. архитект на общината Виктория Грозева.

Ще бъдат изградени поливни системи около шадравана “Жабките”, територията около бадминтон игрищата, залата на смеха, предвидена е и система за видео наблюдение. Навсякъде калдъръмените настилки ще бъдат съхранени и възстановени. От авторския екип на проекта увериха, че ще използват автентични материали. Всички пътеки ще бъдат запазени, ще се създадат туристически маршрути и екопътеки. Проектът предвижда изграждане на велоалеи, които ще свържат парка с градската веломрежа.

„Нищо ново няма да се прави на Аязмото, възстановява се старото, с уважение към създателите, с вкус и по най-цялостния начин”, увери арх. Петър Киряков, председател на старозагорското представителство на Камарата на архитектите в България. Той подчерта, че проектът близо 10 пъти е бил подлаган на обсъждане, като част на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, като приоритетен обект от ОП „Региони в растеж” и като част от проекта за техническо проектиране и инвестиционната програма. В работната група влизат представители на камарите на архитектите, инженерите, строителите, на НПО, АРИР, ТПП, Тракийския университет, Клуба на работодателя и др.

Паспортизирани са 2 800 дървета, основно около алеите, отбелязани са и дърветата с особен статут. В парка растат редки и уникални растителни видове. В първия градски парк от европейски тип в България растат кипариси, ливански кедри, моливно дърво, черен бор, гинко, алепски бор, лаврово дърво и др. Парковите територии ще бъдат рехабилитирани, старите или загинали екзотични видове ще бъде възстановени, стана ясно още днес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *