post

В бъдеще в района на летище “София” може да бъде изграден цял хъб за ремонт на самолети. Идеята е на Асоциацията на българските авиокомпании и фирми от бранша, които се срещнаха със служебния министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията Христо Алексиев. Реално и в момента там се извършва такава дейност, но идеята е тя да получи още по-сериозно развитие.

По време на разговорите бизнесът изяви желание да бъде създадена стратегия, която да дава основните насоки за развитието на авиацията у нас. Те пожелаха да продължи работата на Консултативния съвет по въпроси, свързани с гражданската авиация.

Друга важна тема, която беше поставена от бранша е разрешаването на статута на северните районите, намиращи се около охраняемата зона на летище София. По думите им, при част от имотите има все още неизяснена собственост и ясно разделение, липсват улици и инфраструктура. Това не дава възможност там да се насърчават дългосрочните инвестиции, в областта на ремонтната дейност и техническа поддръжка на самолети.

Служебният министър Христо Алексиев благодари на бранша за активната им позиция и заяви, че ще бъдат предприети действия, според компетенциите на министерството за разрешаването на поставените въпроси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *