post

До 20 април общините и местните звена на министерствата могат да кандидатстват за общо близо 1.9 млн. лв. по програмата за стимулиране на електромобилността. Това каза Камелия Георгиева, директор на Националния доверителен екофонд (НДЕФ) по време на кръгла маса, организирана от Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) и самия фонд.

Мярката за електромобилите е част от по-голямата Инвестиционна програма за климата. Рамката за електромобилите се очаква да намали шумовото замърсяване и вредните емисии и да повиши качеството на атмосферния въздух.

Общините са един от основните бенефижиенти, наред с министерствата и техните регионални структури. Вече за проведени срещи сус секторните организации БАЕПС и ИКЕМ, както и с министерствата.

14 електрически и 4 хибридни коли са купени по пилотната схема през 2016 г. Те са от разнообразни марки, за да има конкурентна среда. В тестовия период на програмата не са били допустими превозни средства М1 и N1.

“Целта беше да се провери как ще работи схемата, която бе обявена късно през годината, и много от общините не можаха да преструктурират бюджетите си”, коментира Георгиева.

Програмата бе обявена официално на 20 февруари, а срокът за кандисатстване е до 20 април.
Общият бюджет на програмата е 1,86 млн. лв. за тази година. Източници на финансиране са международни донори или международни инициативи на българското правителство.

20 хил. лв ще бъдат отпускани за електромобил клас М1 и N1. 10 хил. лв. за плъгин хибрид. Нова категория е L7e, за която субсидията също е 10 хил. лв.

Категориите М2 и N2 са били добавени, като за изцяло електрически превозни средства от тези класове субсидията е в размер на 40 хил. лв. Те могат да се ползват за градски транспорт и други видове превоз.

Изискването за всички превозни средства по програмата е да са с литиеви батерии.

До месец след срока за кандидатстване фондът трябва да направи оценка,за да могат бързо да се сключат договори. От фонда предвиждат възможност общини да кандидатстват групово, стига да има водещ партньор.

“Въпрос на финансови средства е въвеждането на електрически ПС в транспорта, фондът е насреща като насърчителна мярка”, каза Георгиева.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *