post

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) през януари 2017 г. индексът на продукцията в сектор „Строителство”, изчислен въз основа на сезонно изгладени данни, е с 0.6% под равнището от предходния месец.

Календарно изгладените данни на НСИ показват намаление от 10.3% на строителната продукция през януари 2017 г. в сравнение със същия месец на 2016 година.

През януари 2017 г. индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е под равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство намалява с 1.3%, докато гражданското/инженерното строителство бележи увеличение с 0.2%.

На годишна база понижението на строителната продукция през януари 2017 г., изчислено от календарно изгладени данни, се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е с 13.5%, а при сградното строителство намалението е със 7.5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *