post

Всеки трети акт за спиране на дейност, необезопасено работно оборудване, обект или работно място е в строителството, съобщават от Главната инспекция по труда (ГИТ), цитирани от Investor.

От началото на април Инспекцията по труда започва традиционните засилени проверки в строителството. Това е секторът, при който нарушенията, свързани с безопасността на труда, са значително повече от тези, свързани с трудовите правоотношения.

През 2016 г. контролните органи на Агенцията са направили 4 662 проверки на строителни обекти, при които са констатирани 23 967 нарушения, като 14 416 от тях са в областта на безопасността на труда, а 9 395 броя – в областта на трудовите правоотношения.

За отстраняване на констатираните нарушения са приложени 22 651 принудителни административни мерки. От тях 162 (от общо 461) са актовете за спиране извършването на строително-монтажни работи на обекти или на различни участъци от тях, както и на необезопасени машини или съоръжения, които пряко застрашават живота и здравето на работещите.

Съставените актове за установяване на административни нарушения на работодатели в строителството са 1 673. От тях за нарушения, свързани с безопасността и здравето при работа, са 770 броя, а 1 299 са за нарушения, свързани с трудовите правоотношения. За създаване пречки на контролния орган са съставени 18 акта и за неизпълнение в срок на дадени задължителни предписания – 95 акта.

Установени са 474 случая на работещи без трудови договори.

Констатирани са и редица нарушения по работното време, но много от строителните работници, които идват от различни райони на страната, предпочитат да работят повече дни без почивка. При проверка те не желаят да съдействат на инспекторите, като напускат обекта или отказват да попълват декларацията, в която реално да отразят отработените от тях дни.

От трудовата инспекция предупреждават, че преумората е един от рисковите фактори за допускане на тежки трудови злополуки в строителството.

Според оперативните данни на НОИ през 2016 г. в сектора са станали 197 злополуки на работното място, от които 17 с фатален изход. Преобладават тежките инциденти в резултат на падане от високо или след удар от тежки предмети. До 2015 г. по-сериозен е бил рискът от срутване на земни маси.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *