post

Промени в наредбата за нотариалните архиви с цел пресичане на имотните измами с фалшиви пълномощни предлага Министерството на правосъдието, съобщава Дневник. Ведомството е публикувао за обществено обсъждане предложения за промяна в Наредба 32 за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори.

С измененията кметовете на малките населени места ще бъдат длъжни да въвеждат данните от пълномощните в Националната информационна система “Единство” на Нотариалната камара. Целта е нотариусите да имат възможност да проверяват в системата дали тези пълномощни са реални или не. Това на практика би следвало да ограничи максимално броя на измамите с имоти, аргументират се от правосъдното министерство. Промените са предизвикани от зачестилите схеми за имотни измами с фалшиви пълномощни, заверени в малките населени места.

С новите текстове ще се даде ограничено право на достъп на кмета, секретаря на общината и кметския наместник до информационната система “Единство”, когато в населеното място няма нотариус или районен съд.

Достъпът ще се осъществява с потребителско име и парола по защитен канал за достъп, с каквито общините разполагат. По този начин отпадна и необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за общините, които по първоначална идея трябваше да закупят около 4 000 квалифицирани електронни подписа.

Решен е и проблемът с евентуалното разгласяване на данни от самите кметове – те ще имат достъп само до документите, които те са въвели.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *