post

Българската народна банка определи, че общата вноска на банките във Фонда за преструктуриране на банките за 2017 г. ще е 111 274 208 лв, пише econ.bg.

През миналата година вноската беше 95 687 327 лв., а през 2015 г. – 82.2 млн. лв.

Фондът беше създаден преди две години заради промените в банковото законодателство на европейско ниво, въведени в българското чрез Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. Там е предвидено попълването на фонда да става с равномерни годишни вноски, а преценката колко да бъде сумата за конкретна година се прави на база фазата на икономическия цикъл и въздействието върху финансовото състояние на банките.

В днешното си съобщение БНБ информира и че управителният съвет е определил индивидуалните годишни вноски за банките и за клон на банка от трета държава във фонда. Централната банка обаче няма задължението да оповестява конкретните суми за всяка от финансовите институции.

По закон банките трябва да внесат парите в 30 -дневен срок.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *