post

Реализацията на мултифункционалния комплекс „Гранд Каньон“ (Grand Kanyon) в София започва, съобщава profit.bg.

Първата фаза на проекта получи разрешение за строеж – ще включва хотел, две жилищни сгради и търговско-развлекателен център с общо 91 882 кв. м надземна разгъната застроена площ.

Ще бъдат изградени около 700 апартамента, в това число 76 сервизирани – с поддръжка и управление.

Хотелът ще се менажира от международната верига Swissotel и ще е с капацитет от 206 стаи.

Трите високи сгради ще се казват „Рила“ (30 етажа, 114 м), „Пирин“ (19 етажа с апартаменти, 84 м) и „Витоша“ (16 етажа с апартаменти, 73 м). Хотелът ще бъде в сграда „Рила“, чиято височина ще е само с 5 етажа повече от най-високите съществуващи блокове в жк „Младост“ 1.

Молът ще предложи 40 000 кв. м търговски площи на 5 нива (2 подземни). Ще има кинокомплекс със 7 зали, детски център, ресторанти с интернационална кухня, супермаркет, галерия от по-малки магазини на храни, фитнес и СПА център. Ще бъдат обособени няколко зони със заведения и кафенета.

Инвеститорът ще реализира идеята на 43 дка терен. След изграждане на прилежащата улична инфраструктура и даряването й на общината, парцелът ще намалее до 37 дка.

Над 1/3 от площта ще бъдат зелени площи, които ще бъдат отворени за всички. „Гаранти-Коза България“ получи през 2016 г. разрешение за изграждане на 11 дка парк пред бъдещия комплекс. Там ще има красиви водни площи с изкуствено езеро, амфитеатър, на който ще се организират културни прояви, детска площадка за игри, скейтпарк, стена за графити.

През юли 2015 г. „Гранд каньон – София“ бе сертифициран като приоритетен инвестиционен проект – най-високата държавна подкрепа по Закона за насърчаване на инвестициите. Тогава инвеститорът „Гаранти-Коза България“ ЕАД пое ангажимент да вложи 120 млн. лв. в първия етап на комплекса и да разкрие 240 работни места след завършването.

Мащабното бизнес начинание отговаря на всички изисквания на действащата нормативна уредба и бе утвърден също така от специалистите в Направление „Архитектура и градоустройство“ (НАГ) в Столична община.

Строителството на първия етап на комплекса „Гранд Каньон“ се очаква да отнеме 3 години и 3 месеца и да приключи през лятото на 2020 г.

В непосредствена близост до проекта Гранд Каньон са две метроспирки – „Александър Малинов“ и „Младост III“.

„Гаранти-Коза България“ има намерение да изгради и втори мултифункционален комплекс в столицата – Sofia Square, на терена на бившия завод „Балканкар Средец“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *